Algemene informatie


Het Budels Gemengd Koor (BGK) is opgericht op 19 maart 1958, is aangesloten bij

de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen (KBZON) onder nummer 11.011.

is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40 23 63 57.

heeft rekeningnummer (IBANnr.)NL50RABO0133376192 (BICcode: RABONL2U)

Rabobank Weerterland en Cranendonck.

Doel van de vereniging:

Budels Gemengd Koor stelt zich ten doel de zangkunst te beoefenen

in al zijn facetten te bereiken door:

-het houden van wekelijkse repetities;

-het geven van medewerking aan concerten en andere uitvoeringen;

-het opluisteren van eucharistievieringen;

-het organiseren van-deelnemen aan nevenactiviteiten voor zover in het belang

van het Budels Gemengd Koor.