Voorwaarden deelname van aller wâ merret 2019

 

 

Voorwaarden deelname ‘van alles wa merret’ 24 maart 2019 

georganiseerd door het B.G.K.

 

1. Om deel te nemen is naast de huur van de tafel een waarborgsom verschuldigd van € 10,00.
2. De huur en waarborgsom dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
3. De huurder dient de standplaats achter te laten zoals deze is aangetroffen bij aanvang.
4. Na inspectie door de organisatie wordt de waarborgsom terugbetaald wanneer de gehuurde tafel/standplaats zich bevind in een staat zoals aangetroffen bij aanvang.
5. Deelnemer(s) dient tenminste 18 jaar te zijn
6Deelnemer mag jonger zijn dan 18 jaar mits vergezeld door een persoon van tenminste 18 jaar.
7. Deelnemer(s) moet zich kunnen legitimeren.
8. Deelname aan de markt is in principe voorbehouden aan particulieren en verenigingen.
9. De te koop aangeboden artikelen mogen niet als aanstootgevend worden beschouwd. Bij twijfel beslist de organisatie.
10. Het is niet toegestaan tijdens de markt etenswaren te produceren dan wel al dan niet verpakte etenswaren te koop aan te bieden. Toegestaan zijn bijv. wel potjes zelfgemaakte jam, honing o.i.d.. Bij twijfel raadpleeg de organisatie.
11. De organisator is gerechtigd spullen die naar haar oordeel niet op de markt thuis horen te (laten) verwijderen.
12. Het is niet toegestaan vóór aanvang van de markt spullen te verkopen.
13. Het is niet toegestaan vóór einde van de markt de verkoopplaats te verlaten.
14. Alleen op- , onder en eventueel achter de gehuurde tafel(s) mogen verkoopbare spullen worden uitgestald. Indien extra ruimte gewenst is voor bijv. plaatsing van een kledingrek dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden om teleurstelling te voorkomen. ( zie verhuurprijzen tafels)
15. De deelnemer mag één medeverkoper meenemen. Bij meer dan twee verkopers zijn de meerdere personen de toegangsprijs verschuldigd.
16. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zoekgeraakte- en of defect geraakte spullen persoonlijke eigendommen
dan wel lichamelijk letsel ontstaan als gevolg van deelname aan de markt.

17. De inschrijving is definitief zodra:
– het verschuldigde bedrag door het Budels Gemengd Koor is ontvangen
– de verkoper een bevestiging van deelname van het Budels Gemengd Koor heeft ontvangen.
18. Met het betalen van de huurprijs verklaart de verkoper(s) bovenstaande punten te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
Tip: verhoog uw verkoopkansen door een leuke aankleding van de tafel en
het dragen van leuke (markt)kleding.

© 2015 Leen Fiering