Bestuur BGK

Henk Simkens

Tel. 0031-682890698

Voorzitter

 • Eerste vertegenwoordiger van BGK
 • Leggen en onderhouden van contacten met derden
 • Toezien op het nakomen van gemaakte afspraken
 • Zonodig  de leden tijdens de repetities informeren over actuele zaken

Jac Verkooijen

Tel. 0032-647460356

Secretaris

 • Notuleren van vergaderingen
 • Postadres van de vereniging
 • (schriftelijke/digitale) informatie van de leden
 • Ledenbestand
 • Website

Inge Willems

Tel.0031-622266472

Penningmeester

 • Alle financiële zaken

Ria Govers

0031-495 494371

Muziek

 • Eerste contactpersoon met dirigent
 • optredens
 • Muziekcommissie
 • Instrumenten/muzikale begeleiding
 • Kledingcommissie
 • Muziekbibliotheek

Joke Rietveld

0031-495 493190

Activiteiten

 • Alle niet-koor gerelateerde activiteiten
 • Sociale contacten  

                                                                               

© 2015 Leen Fiering